Doç. Dr. KEMAL KORKMAZ

 • Görev Yeri:

  Kalp ve Damar Cerrahisi

 • Eğitim Bilgileri:

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994 - 2000) 

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzmanlık - 2007
  • Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Ameliyathaneler Sorumlu Hekimi (2007-2009)
  • Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kuruculuğu ve Klinik Sorumluğu (2008-2009) 
  • Askerlik Hizmeti Ankara GATA (2009-2010)
  • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kuruculuğu ve A.D. Başkanlığı (2010-2011) 
  • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kuruculuğu (2011- 2017) 
  • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi - 2016
  • Özel 100.Yıl Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği (Ocak 2017-Temmuz 2017)
  • Özel Medical Park Silivri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği (2017- 2020)
  • Reyap Hastanesi İstanbul (2020-           )

 • Yayınlar:

  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 25 adet makale ve vaka sunumu ile yurt içi dergilerde yayınlanmış 30 adet makale ve vaka sunumu bulunmaktadır. Bu yayınlara uluslararası yapılan atıf sayısı: 154’dür.
  • Uluslararası katılımlı kongrelerde yer almış 31 adet bildiri-poster ve yurt içi kongrelerde yer almış 28 adet bildiri-poster bulunmaktadır. 
  • İki  kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır.
  • Bilimsel toplantılarda konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev almıştır.​

  ÖDÜLLER :

  • Teşekkür Belgesi: Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından (Kırıkkale İlimizde KVC Merkezinin Kuruculuğu ve Açık Kalp Ameliyatlarının Başlatılması Nedeniyle)
  • Teşekkür Belgesi: Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nce (Düzce İlimizde KVC Merkezinin Kuruculuğu ve Batı Karadeniz’de Başarılı ilk Endovasküler Aort Anevrizma Tedavisinin Uygulanması Nedeniyle)

 • Dernek ve Kuruluş Üyelikleri:

  • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
  • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
  • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Derneği
  • Fleboloji Derneği

 • İLGİ ALANLARI:

  • Açık Kalp Ameliyatları:

  Koroner Bypass Ameliyatları(Duran-Çalışan Kalpte), Kalp Kapak Ameliyatları(Değişim-Tamir),Aort Anevrizma(Balonlaşma-Genişleme) Ameliyatları, Aort Diseksiyon(Yırtılma) Ameliyatları, Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Ameliyatları(ASD,VSD,vb), Kardiyak Miksoma ve Tümör Ameliyatları, Aritmi(Ritim bozukluğu) Ameliyatları, Kalp Anevrizma(Balonlaşma-Genişleme) Ameliyatları

  • Endovasküler-Anjiografik Girişimsel Tedaviler:

  Tıkayıcı Periferik Damar Hastalığı (Balon, Stent, Aterektomi,vb.), Periferik Damar Anevrizmaları (Stent,Coil,vb.) , Karotis Arter(Şah damarı) Darlıkları ve Anevrizmaları (Stent) ,Aort anevrizması(Balonlaşma-Genişleme) ve Aort Diseksiyonu (Yırtılma) için  EVAR-TEVAR, Pulmoner(Akciğer atardamarı) Emboli ve DVT (Derin Ven Trombozu),  Diyabetik Ayak Tedavisi (Balon, Stent, Aterektomi,vb.)

  • Endovenöz Ablasyon(Varis, Retiküler Ven ve Telenjiektazi Tedavisi):

  Varis ve ciltteki kılcal damarların ameliyatsız Endovasküler(Damar içi girişim) yöntemle Tedavisi (Radyofrekans, Lazer,Glue, Skleroterapi,vb.)

  • Kök Hücre Tedavileri:

  Ameliyat ve Endovasküler girişim yöntemleriyle tedavi şansı olmayan  özellikle Buerger hastalığı olmak üzere Tıkayıcı Periferik Damar Hastalıklarının Tedavisi

  • Periferik Damar Ameliyatları:

  Karın içi büyük damarlar ve bacak damarı by-pass Ameliyatları, Embolektomi(Damar içi pıhtı çıkarma) , Travmatik damar yaralanması Ameliyatları

  • Karotis Arter(Şah damarı) Ameliyatları:

  Karotis(Şah damarı) Cisim Tümörü çıkarılması , Karotis(Şah damarı) Anevrizma ve Fistül Onarımları, Karotis Arter(Şah damarı) Darlığı için Endarterektomi

  • Vasküler Erişim Ameliyatları(Diyaliz amaçlı):

         Diyaliz amaçlı Arterio-venöz Fistül Açılması, Fistül Revizyonu ve Fistül Kapatılması