Radyoloji

Radyoloji, X ışınları (röntgen, mamografi, tomografi-BT, anjiyografi), ses dalgaları (ultrasonografi, doppler) ve manyetik alan (manyetik rezonans görüntüleme - MR) kullanarak dijital olarak vucüdumuzdaki organların görüntülenmesine, hastalıkların tanısının konulmasına, tedavi öncesi ve sonrasında doktorlara rehberlik etmeye yarayan bir tıp bilim dalıdır. 

Radyoloji tanısal ve girişimsel olarak ikiye ayrılır. 

Tanısal radyoloji hastalıklara tanı konulma aşamasındaki girişimsel olmayan her türlü görüntüleme işlemini kapsamaktadır. 
Girişimsel radyoloji ise görüntüleme cihazları kılavuzluğunda hastaya damar yolu ve ciltten girilerek yapılan biyopsi gibi tanısal işlemleri veya abse drenajı, damarlara stent yerleştirilmesi gibi girişimsel işlemleri kapsamaktadır.

Reyap Hastanesi İstanbul Radyoloji ünitemizde tıp alanında gelişmeler göz önünde bulundurularak son teknoloji cihazlarla görüntüleme yapılmaktadır.

Radyoloji Ünitemizde:

  • 1 adet 3 Tesla MR görüntüleme cihaz
  • 1 adet 256 kesit multidedektörlü BT cihazı
  • 1 adet 3D tomosentez digital mamografi cihazı
  • 1 adet C kollu dijital anjiografi (DSA) cihazı
  • 1 adet dijital röntgen (DR) cihazı
  • 1 adet mobil dijital röntgen cihazı
  • 1 adet MR füzyonlu, elastografili, doppler ultrasonografi cihazı
  • 2 adet doppler ultrasonografi cihazı
  • 1 adet kablosuz mobil doppler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır

Görüntüler PACS sistemi aracılığıyla hastane içinde ve dışında iş istasyonları ve bilgisayarlarda görüntülenmekte ve ileri değerlendirmeleri yapılmaktadır. 

3T MR cihazımızla rutin kontrastlı ve kontrastsız klinik uygulamaların dışında ileri görüntüleme yöntemleri (anjiografi, perfuzyon, spektroskopi, BOS akım, kardiyak, traktografi, dinamik kontrastlı incelemeler vs.) yapılmaktadır.

256 kesit multidedektörlü BT cihazımızla tüm anjiografik işlemler (koroner, serebral, periferik, pulmoner), sanal işlemler (kolonoskopi, endoskopi, bronkoskopi) ve diğer kontrastlı ve kontrastsız tüm rutin uygulamalar yapılmaktadır.

3D tomosentez digital mamografi cihazımızla, rutin 2 plan (CC ve MLO) dijital görüntülere ek olarak 3 boyutlu MLO görüntüler alınabilmektedir.
C kollu dijital anjiografi (DSA) cihazımızla serebral ve periferik damarsal yapılar katater aracılığıyla görüntülenebilmekte, tedavi amacıyla stent, koil veya embolizasyon uygulamaları yapılabilmektedir.

MR füzyonlu, elastografili, doppler ultrasonografi cihazımızla MRG de saptanan lezyonların rehberliğinde USG de lezyon karakterizasyonu ve tespiti yapılabilmekte, füzyon görüntüler değerlendirilirken biyopsi veya drenaj işlemleri uygulanabilmektedir. Ayrıca elastografi özellikleri kullanılarak lezyon hakkında detaylı bilgiye erişilmektedir.

Doppler ultrasonografi cihazlarımızla tüm rutin klinik uygulamalar (erişkin ve çocuklarda batın, tiroid, meme, yüzeyel, yenidoğan kalça ve transkranial ultrasonları ile tüm üst ve alt ekstremite venler ve arterleri, karotis ve vertebral arterler, skrotal doppler vs.) yapılabilmektedir.

Dijital röntgen (DR) cihazıyla kontrastsız rutin klinik uygulamalar (akciğer, direkt üriner sistem, ayakta direkt batın, kalça, ekstremiteler vs.) ve ileri klinik uygulamalar (ortoröntgenogram, bacak uzunluk grafisi) ve kontrastlı uygulamalar (İVP, Voiding sistoüretrografi, HSG vs.) yapılabilmektedir.

Mobil röntgen ve ultrasonografi cihazlarımızla servis odalarında ve yoğun bakımlarda yatan hastalarımıza yatak başı görüntüleme yapılabilemektedir.

Ultrasonografi, mamografi veya BT cihazlarımız kılavuzluğunda uygun organ ve lezyon için uygun cihaz seçilerek; tiroid, meme, tükrük bezleri, yüzeyel şişliklere ve kitlelere, batın içi lezyonlara ve kitlelere ince iğne aspirasyon biyopsisi, tru-cut biyopsi, tel ile işaretleme, drenaj işlemleri yapılabilmektedir.