Kardiyoloji

Kardiyoloji

Reyap Hastanesi Çorlu Kardiyoloji bölümünde Ekokardiyografi, Ritm Holteri, Tansiyon Holteri, Koroner Anjiyografi, Kalp Kateterizasyonu, Koroner Anjiyoplasti ve Stent İşlemi, Periferik Anjiyografi ve Anjiyoplasti uygulamaları yapılmaktadır.

EFOR TESTİ
Esas olarak kalp damarlarında darlık olup olmadığının saptanması amacıyla uygulanan bir testtir. Kalp atımlarının fizyolojik koşullara uygun bir şeklide arttırılarak kalp damarlarında darlığa ait bulguların ortaya çıkarılmasına çalışılır. Bisiklet sürülerek veya bant üzerinde yürütülerek uygulanabilir.

Hasta, eğimi ve hızı giderek artan bir bant üzerinde yürütülür. Bu sırada hastanın şikayetleri, kalp atımları ve kan basıncı takip edilir, sürekli EKG takibi ile veriler kaydedilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalp atımlarında bozulma, tansiyonda anormal artış veya düşme izlenir. EKG`de ortaya çıkan değişikliklere göre hastada kalp damar darlığı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır.

EKOKARDİYOGRAFİ
Kalbin ultrasonografik incelenmesidir. Kalbe gönderilen ve kalpten yansıyıp geri dönen ses dalgalarının Ekokardiyografi cihazında analiz edilerek kalbin kas dokusu, kalp kapakları, kalpten çıkan büyük damarlar hakkında bilgi edinilir.

Hastada daha önce geçirilmiş kalp krizi varsa buna ait bulgular ekokardiyografide saptanır.

Kalbin herhangi bir boşluğunda büyüme, kalp duvarlarında kalınlaşma veya incelme ekokardiyografi ile kolayca gösterilebilir. Ülkemizde sık görülen kalp romatizmasına ait bozuklukların saptanmasında ekokardiyografi en iyi tanı yöntemidir. Muayene sırasında kalpte üfürüm duyulması durumunda, nedenin açıklanması için ekokardiyografi gereklidir.

Hastaya takılmış yapay kalp kapaklarının fonksiyonlarında bozulma olup olmadığının izlenmesinde en değerli yöntem ekokardiyografidir.

Doğumsal kalp hastalıklarının saptanmasında da ekokardiyografi en çok kullanılan ve vazgeçilmez bir tanı metodudur.

Ekokardiyografide hastaya verilen ses dalgalarının hastaya veya etrafında bulunanlara bir zararı yoktur.

RİTM HOLTERİ (EKG HOLTERİ)
Kalp atımlarının uzun süreli takibi esasına dayanır.
Vücuda bağlanan elektrodlar yoluyla küçük bir cihaza (cep telefonu büyüklüğünde) iletilen veriler bilgisayarda analiz edilerek kalp ritm ve ileti bozuklukları teşhis edilir. Amaç normal elektrokardiyografide saptanamayan, fakat gün içerisinde ortaya çıkıp kısa süre devam eden ritm ve ileti bozukluklarının saptanmasıdır.

Özellikle nedeni belirlenemeyen bayılmalarda, baş dönmesi gibi durumlarda teşhis için Holter kaydı mutlaka yapılmalıdır.

Holter cihazı takılıyken normal hayat sürdürülmelidir. Holter kaydı kalp ritm bozukluklarının veya bayılma nedenlerinin teşhisi için yapılabileceği gibi tedavinin sonuçlarının değerlendirilmesi için ilaç altında da yapılabilir.

Doktorunuz başka bir şekilde önermediyse Holter kaydı 24 saat süreyle takılır, ancak bu süre 48-72 saate kadar uzatılabilir.

Kalp pili takılmış hastalarda pil fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla Holter kaydı yapılabilir.

TANSİYON HOLTERİ
Hipertansiyon tanısında veya yapılan tansiyon tedavisinin değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir.

Bu test yapılırken tansiyon aletinin manşonu 24 saat boyunca kola bağlı kalır. Kemere bağlı olarak taşınan holter cihazı belirlenen aralıklarla alet tansiyonu ve nabzı ölçerek hafızasına kaydeder. Bu veriler bilgisayarda analiz edilerek kan basıncında yükselme veya düşüşler saptanır.

Gün içerisinde ölçülen tüm tansiyon ve nabız değerleri bir arada ele alınıp hastanın tansiyon profili çıkarılır.

Tansiyon Holter’i ile gece tansiyonunda normalde ortaya çıkan düşüşler de saptanır.

KORONER ANJİYOGRAFİ
Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen damarların (koroner arterlerin) görüntülenmesi işlemidir.

Damar sertliği nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığını veya tıkandığını saptamak amacıyla yapılır. Damar darlık veya tıkanıklıklarını tespit ederek tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar.

Kasık veya kol atardamarından yerleştirilen kateter vasıtasıyla, daha ince ve içi boş plastik yapıda kanüller ve teller kullanılarak kalp damarlarınızın ağız kısmına kadar ilerlenir ve buradan boyalı madde verilirken damarların filmi çekilir.

Damarın baştan aşağıya filmi çekildiğinden sadece daralmalar değil damardaki genişlemeler, tıkanıklılar, şekil bozuklukları, doğuştan veya sonradan oluşan genişlemeler de saptanmış olur.

Hasta By-pass ameliyatı geçirmişse gerekli görülen hallerde bacaktan veya göğüsten alınan damarlar da aynı yöntemle görüntülenir.

Hastaya daha önce takılmış olan stentlerin veya balon işleminin sonuçları anjiyografi ile net olarak ortaya çıkarılmış olur. İşlemden sonra kasık veya koldaki kateter çıkartılır. Hasta çoğunlukla aynı gün hastaneden taburcu edilir.

KALP KATETERİZASYONU
Anjiyografi ile benzer şekilde kasıktaki damarlardan girilerek kalp boşlularına ve kalpten çıkan damarlara ulaşılır.

Girilen her kalp boşluğundan kan örneği alınır ve buradaki basınçlar ölçülür. Gerekli görülürse bu boşlulardan boyar madde verilerek film çekilir. Böylece kalp boşluklarının ve damarların büyümüş olup olmadığı veya kalpte boşluklar arasında geçiş olup olmadığı saptanır.

Kalpte delik olduğu söylenen ve ekokardiyografide bu teşhis konmuş hastalarda kalp kateterizasyonu yapılarak ameliyat öncesi için gerekli bilgiler saptanır.

Kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının ve duvarlarının çalışmasındaki kusurlar da gösterilebilir.

Kalp kateterizasyonu işleminden sonra kasık bölgesine yerleştirilmiş olan kateterler çıkartılır. Hasta çoğunlukla aynı gün hastaneden taburcu edilir.

KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT İŞLEMİ
Daralmış veya tıkandığı için kan gelmeyen koroner arterler (kalp damarları) göğüs ağrısı, kalp krizi veya ritm bozukluğu gibi problemlerin meydana gelmesine sebep olurlar.

Bu sorunların giderilmesi için daralmış veya tıkanmış damarın açılması gereklidir.

Kalp damarlarının açılması balon anjiyoplasti veya stent ile yapılabilir. İşlemin yapılması için hazırlık koroner anjiyografi ile benzerdir. Kasık veya kol bölgesinden girilerek daralmış veya tıkanmış damarın ağzına kadar gidilir. Buradan damarın içine doğru gönderilen ince bir telin üzerinden daralmış bölgeye balon yerleştirilir. Sönmüş halde bu bölgeye getirilen balon tam yerinde şişirilerek daralmış damar açılır.

Bu genişleme (şişme) esnasında kişi, göğüs ağrısı duyabilir. Bazı durumlarda bu şişirme ve indirmenin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.

Damar tam açılmışsa stent takılmadan hasta takip edilebilir. Ancak hastaların büyük bir bölümünde balon damarı tam açamadığından veya açılan damar kısa sürede daralmaya başladığından hastaya stent takmak gerekmektedir. Stent ince metal bir tel şeklinde balonun üzerine monte edilmiştir. Balonun üzerine sıkıca takılmış olan stent, balon şişirildiğinde açılarak damar duvarına kadar genişler ve orada açık olarak kalır. Böylece damarın esnekliğinden dolayı daralması engellenmiş olur.

İşlem sırasında yüksek miktarda kan sulandırıcı ilaçlar kullanıldığından kasık veya koldaki kateter hemen çıkarılmaz, bir süre beklendikten sonra çıkarılır. Hasta çoğunlukla ertesi gün taburcu edilir.

PERİFERİK ANJİYOGRAFİ VE ANJİYOPLASTİ
Bacak, Boyun ve Kol damarlarının Görüntülenmesi ve Damarların açılması olan bu işlemlerin yapılma tekniği kalp damarlarının görüntülenmesi ve darlıklarının açılması işlemine benzer. Ancak burada girilen ve açılan damarlar kalp damarları değil vücudun kol, bacak veya boyun damarları gibi daha büyük damarlarıdır. Damarlar daha geniş olduğundan burada kullanılan materyallerde buna uygun olarak farklı boyutlardadır.