Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi ya da diğer adıyla Nöroşirurji (Neurochirurgie, Neurosurgery); Merkezi ve periferal sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahele yoluyla ileri tetkik, teşhis ve tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Bu dalda uzmanlık alan tıp doktorlarına Beyin Cerrahı ya da Nöroşirurjiyen (Neurochirurgien, Neurosurgeon) denmektedir.

Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde Op.Dr. Necati KAPLAN ve Op. Dr. Göksel GÜVEN yönetiminde teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar

BEL FITIĞI (LOMBER DİSK HASTALIĞI) ENDOSKOPİK CERRAHİ, AÇIK CERRAHİ İLE TEDAVİ

BOYUN FITIĞI ( SERVİKAL DİSK HASTALIĞI ) MİKROCERRAHİ İLE TEDAVİ

BEYİN KANAMALARI

BEYİN TÜMÖRLERİ

BEL KAYMASI, BELDE SİNİR SIKIŞMASI

TRAVMAYA BAĞLI OMURGADA KIRIKLAR

PERİFERİK SİNİR DENİLEN KOL VE BACAK SİNİRLERİNİN HER TÜRLÜ SIKIŞMASI ( KARPAL TÜNEL SENDROMU ), TRAVMA VE KESİKLERİ

TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

KAFA VE OMURİLİK YARALANMALARI

TRAVMA CERRAHİSİ

DOĞUMLA BİRLİKTE OLAN (KONJENİTAL) MENİNGOSEL, MENİNGOMYELOSEL GİBİ SİNİR SİSTEMİNİN OLUŞUMU SIRASINDA GELİŞEN RAHATSIZLIKLAR, HİDROSEFALİ ADI VERİLEN VE KABACA BEYİN BOŞLUKLARINDAKİ SIVI MİKTARININ ARTIŞI, AYRICA DOĞUŞTAN

KAFATASINDAKİ ŞEKİL BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ

BEYNİN YA DA OMURİLİK DOKUSUNUN İÇİNDEN KAYNAKLANAN VEYA ONA DIŞARIDAN BASARAK SORUN OLUŞTURAN TÜMÖRLER

ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON, KAVERNOM GİBİ RAHATSIZLIKLAR